Heuristiky v optimalizačních úlohách třídy RCPSP

Heuristiky v optimalizačních úlohách třídy RCPSP

Autor práce

Petr Šebek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Martin Hrubý

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu