Heuristiky v optimalizačních úlohách třídy RCPSP

Heuristiky v optimalizačních úlohách třídy RCPSP

Author

Petr Šebek
Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Supervisor

Martin Hrubý

About the project

Year

2015

Share