Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Autor práce

Jana Schwarzerová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedoucí práce

Mgr. Ing. Karel Sedlář Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci