Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Autor práce:

Jana Schwarzerová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedúci práce:

Mgr. Ing. Karel Sedlář Ph.D.

Zdieľať túto prácu: