Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Autor práce

Jana Schwarzerová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedúci práce

Mgr. Ing. Karel Sedlář Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu