Gene regulation in Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Author:

Jana Schwarzerová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Supervisor:

Mgr. Ing. Karel Sedlář Ph.D.

About project:

Share: