Deep Pushdown Automata and Their Restricted Versions

Deep Pushdown Automata and Their Restricted Versions

Autor práce

Lucie Charvát
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci