Deep Pushdown Automata and Their Restricted Versions

Deep Pushdown Automata and Their Restricted Versions

Autor práce

Lucie Charvát

Vedúci práce

prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu