Automatické generovanie planimetrických úloh Matematickej olympiády

Automatické generovanie planimetrických úloh Matematickej olympiády

Autor práce

Patrik Bak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci