Automatické generovanie planimetrických úloh Matematickej olympiády

Automatické generovanie planimetrických úloh Matematickej olympiády

Autor práce

Patrik Bak

Vedúci práce

Prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu