Argon2 security margin for disk encryption passwords

Argon2 security margin for disk encryption passwords

Autor práce

Vojtěch Polášek
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Ing. Milan Brož, Ph.D

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci