Bezpečnost Argon2 vzhledem k využití pro šifrování disků pomocí hesla

Bezpečnost Argon2 vzhledem k využití pro šifrování disků pomocí hesla

Author

Vojtěch Polášek
Masaryk University in Brno, Faculty of Informatics

Supervisor

Ing. Milan Brož, Ph.D

About the project

Year

2019

Share