Argon2 security margin for disk encryption passwords

Autor práce:

Vojtěch Polášek
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce:

Ing. Milan Brož, Ph.D

Sdílet tuto práci: