Algoritmy vyvažovania záťaže v gridovom prostredí

Author

Michal Krnáč
Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Natural Sciences

Supervisor

Jarmila Škrinárová

About the project

Year

2013

Share