Algoritmus pro hledání podgrafu založený na barevném kódování

Algoritmus pro hledání podgrafu založený na barevném kódování

Author

Josef Malík
Czech Technical University in Prague, Faculty of Information technology

Supervisor

RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.

About the project

Year

2016

Share