Algoritmus pro hledání podgrafu založený na barevném kódování

Algoritmus pro hledání podgrafu založený na barevném kódování

Autor práce

Josef Malík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci