Algoritmus pro hledání podgrafu založený na barevném kódování

Algoritmus pro hledání podgrafu založený na barevném kódování

Autor práce

Josef Malík

Vedúci práce

RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu