Získávání informací o uživatelích na webových stránkách

Získávání informací o uživatelích na webových stránkách

Autor práce

Tomáš Vondráček and Libor Polčák
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

dr. Libor Polčák

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci