Zhlukovanie a analýza veľkých dátových súborov

Zhlukovanie a analýza veľkých dátových súborov

Autor práce

Tomáš Farkaš
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci