Zhlukovanie a analýza veľkých dátových súborov

Zhlukovanie a analýza veľkých dátových súborov

Author

Tomáš Farkaš
Fakulta informatiky a informačných technológií

Supervisor

doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.

About the project

Year

2017

Share