Zhlukovanie a analýza veľkých dátových súborov

Zhlukovanie a analýza veľkých dátových súborov

Autor práce

Tomáš Farkaš

Vedúci práce

doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu