Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Autor práce

Šimko Jakub
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Michal

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci