Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Autor práce

Šimko Jakub
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedúci práce

Tvarožek Michal

O projekte

Ročník

2010

Zdieľať túto prácu