Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Author

Šimko Jakub

Supervisor

Tvarožek Michal

About the project

Year

2010

Share