Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Author

Šimko Jakub
Slovak University of Technology in Bratislava

Supervisor

Tvarožek Michal

About the project

Year

2010

Share