Zabezpečení a monitorování provozu automobilu s využitím Android zařízení

Zabezpečení a monitorování provozu automobilu s využitím Android zařízení

Autor práce

Tomáš Šimandl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Ladislav Pešička

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci