Zabezpečení a monitorování provozu automobilu s využitím Android zařízení

Zabezpečení a monitorování provozu automobilu s využitím Android zařízení

Autor práce

Tomáš Šimandl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Ing. Ladislav Pešička

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu