Webový portál pro vizualizaci dat z družicového přístroje SATRAM/Timepix

Webový portál pro vizualizaci dat z družicového přístroje SATRAM/Timepix

Autor práce

Herbert Waage
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

MSc. Benedikt Ludwig Bergmann

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci