Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Autor práce

Ondřej Hubáček
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Gustav Šourek

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci