Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Author

Ondřej Hubáček
Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering

Supervisor

Ing. Gustav Šourek

About the project

Year

2017

Share