Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Autor práce

Ondřej Hubáček
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Ing. Gustav Šourek

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu