Využitie transformácie pri riešení problémov s prídavnou informáciou

Využitie transformácie pri riešení problémov s prídavnou informáciou

Autor práce

Boris Vida
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci