Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Autor práce

Jozef Vasilko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ján Genči

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci