Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Autor práce

Jozef Vasilko

Vedúci práce

Ján Genči

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu