Testování prerekvizit kyberbezpečnostních dovedností

Testování prerekvizit kyberbezpečnostních dovedností

Autor práce

Valdemar Švábenský
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci