Testování prerekvizit kyberbezpečnostních dovedností

Testování prerekvizit kyberbezpečnostních dovedností

Author

Valdemar Švábenský
Masaryk University in Brno, Faculty of Informatics

Supervisor

RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share