Testování prerekvizit kyberbezpečnostních dovedností

Testování prerekvizit kyberbezpečnostních dovedností

Autor práce

Valdemar Švábenský
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu