Testování prerekvizit kyberbezpečnostních dovedností

Testování prerekvizit kyberbezpečnostních dovedností

Autor práce

Valdemar Švábenský

Vedúci práce

RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu