Taking and Breaking Games

Taking and Breaking Games

Autor práce

Šimon Lomič
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci