Taking and Breaking Games

Taking and Breaking Games

Autor práce

Šimon Lomič
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu