Taking and Breaking Games

Autor práce:

Šimon Lomič
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce:

RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.

Sdílet tuto práci: