Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů

Autor práce

Marek Naggy
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci