Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů

Autor práce

Marek Naggy

Vedúci práce

prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu