Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů

Author

Marek Naggy

Supervisor

prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

About the project

Year

2016

Share