Systém pre vyhodnocovanie emocionálneho stavu používateľa pomocou web kamery

Systém pre vyhodnocovanie emocionálneho stavu používateľa pomocou web kamery

Autor práce

Filip Prikler
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

PaedDr. Martin Magdin, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci