Systém pre vyhodnocovanie emocionálneho stavu používateľa pomocou web kamery

Systém pre vyhodnocovanie emocionálneho stavu používateľa pomocou web kamery

Autor práce

Filip Prikler
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedúci práce

PaedDr. Martin Magdin, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu