Systém pre vyhodnocovanie emocionálneho stavu používateľa pomocou web kamery

Systém pre vyhodnocovanie emocionálneho stavu používateľa pomocou web kamery

Author

Filip Prikler
Constantine the Philosopher University in Nitra, Fakulta prírodných vied

Supervisor

PaedDr. Martin Magdin, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share