Systém porovnání studijních programů českých univerzit

Systém porovnání studijních programů českých univerzit

Autor práce

Martin Hospaska
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci