Systém porovnání studijních programů českých univerzit

Systém porovnání studijních programů českých univerzit

Autor práce

Martin Hospaska

Vedúci práce

prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu