Systém porovnání studijních programů českých univerzit

Systém porovnání studijních programů českých univerzit

Author

Martin Hospaska
University of West Bohemia in Pilsen, Fakulta aplikovaných věd

Supervisor

prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

About the project

Year

2017

Share