Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Autor práce

Pavel Dvořák
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci