Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Author

Pavel Dvořák

Supervisor

doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

About the project

Year

2014

Share