Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Author

Pavel Dvořák
Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering

Supervisor

doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

About the project

Year

2014

Share