Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Autor práce

Pavel Dvořák
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu