Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach

Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach

Autor práce

Martin Ilavský
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Jozef Filipek

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci